Οπτικά (DVD, Blu-ray, Floppy)


Χρήση σε:

Κατασκευαστής

Αριθμός Πυρήνων

Αριθμός Threads

Socket

preloader