ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ Η/Υ

20,00  με φπα

Πραγματοποιείται βελτιστοποίηση του λειτουργικού του Υπολογιστή σας. Επιλύεται η αργοπορία, αφαιρούνται κακόβουλα προγράμματα (ιοί) ΧΩΡΙΣ format.

Η τιμή προϋποθέτει τη μεταφορά του υπολογιστή στο κατάστημα από τον πελάτη.

Category: