Μαζική Αποστολή e-mail

35,00  με φπα

Πραγματοποιείται μαζική αποστολή e-mail, από οποιονδήποτε πάροχο. π.χ: yahoo, gmail, outlook, mailchimp κλπ. Η χρέωση που αναγράφεται είναι για κάθε 5000 e-mail.

SKU: 5t78sdf56125270 Category: