ΥΠΕΡΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

24,00  με φπα

Με τον υπερχρονισμό (overclocking) ο υπολογιστή σας θα ξεπεράσει τον εαυτό του και τις προσδοκίες σας.

Θα βελτιωθούν σημαντικά η ταχύτητα και η απόδοση σε απαιτητικές εφαρμογές-παιχνίδια.

Η τιμή προϋποθέτει τη μεταφορά του υπολογιστή στο κατάστημα από τον πελάτη.

Category: