Ηλεκτρονική Ψηφιακή Υπογραφή

124,00  συμπ. ΦΠΑ

Κωδικός προϊόντος: DROICCO-DIGSIG Κατηγορία: Ετικέτες: , ,

Περιγραφή

Ηλεκτρονική Ψηφιακή Υπογραφή

                   124 € συμπ. ΦΠΑ

Το πακέτο περιλαμβάνει την εγκατάσταση και τον απαραίτητο εξοπλισμό USB Token για την έκδοση ψηφιακής υπογραφής.

Έχει την ίδια νομική ισχύ με την ιδιόχειρη υπογραφή με μεγαλύτερη όμως ασφάλεια γιατί είναι αδύνατον να πλαστογραφηθεί, είναι μοναδική και διαφορετική για κάθε έγγραφο

Αν και το θεσμικό πλαίσιο για την καθιέρωση της ψηφιακής υπογραφής υπάρχει από το 2001 και η χρήση της

βελτιώνει σημαντικά τους χρόνους που απαιτούνται για την ανταλλαγή εγγράφων και τη διεκπεραίωση διαφόρων συναλλαγών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα,

με μεγάλο οικονομικό όφελος, σχετικά περιορισμένη είναι ακόμα και σήμερα η υιοθέτησή της στη χώρα μας.

Η ψηφιακή υπογραφή είναι το αποτύπωμά μας στον σύγχρονο κόσμο. Ένας μοναδικός κωδικός που χρησιμοποιεί την ασύμμετρη κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού και

διασφαλίζει την αυθεντικότητα του αποστολέα, αποδεικνύοντας τη γνησιότητα εγγράφων και μηνυμάτων.

Ο καθένας μπορεί να υπογράψει ψηφιακά ένα έγγραφο για πολλούς από τους ίδιους λόγους που θα υπόγραφε και ένα έντυπο. Η χρήση των ψηφιακών υπογραφών μπορεί να περιορίσει δραστικά την αποστολή τυπωμένων εγγράφων, επικυρωμένων με τον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή τη χρήση σφραγίδων και υπογραφών.

Επιπλέον, η ψηφιακή υπογραφή διασφαλίζει:

Εμπιστευτικότητα: προστασία των δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Ακεραιότητα: προστασία των δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή αντικατάστασή τους.

Πιστοποίηση: επιβεβαίωση της ταυτότητας του αποστολέα. Μη άρνηση αποδοχής:

Ο αποστολέας δεδομένων δεν μπορεί να αρνηθεί το μήνυμα.

Έχει την ίδια νομική ισχύ με την ιδιόχειρη υπογραφή με μεγαλύτερη όμως ασφάλεια γιατί είναι αδύνατον να πλαστογραφηθεί, είναι μοναδική και διαφορετική για κάθε έγγραφο.

Μετά την ψηφιακή υπογραφή το περιεχόμενο του εγγράφου προστατεύεται, δεν τροποποιείται και κανείς δεν μπορεί να το αποποιηθεί.

Σημειώνεται ότι η ψηφιακή υπογραφή είναι υποχρεωτική για επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του δημοσίου άνω των 60.000 ευρώ,

μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Αφορά επίσης σε ένα μεγάλο εύρος επαγγελματιών και επιχειρήσεων, όπως  δικηγόρους και δικαστικούς

(κατάθεση δικογραφιών ηλεκτρονικά), γιατρούς και φαρμακοποιούς (ηλεκτρονική συνταγογράφηση), συμβολαιογράφους, λογιστές και φοροτεχνικούς και γενικά

εταιρείες που στοχεύουν στην ασφάλεια των εγγράφων τους και των συναλλαγών τους.

Δείτε εδώ για περισσότερες Yπηρεσίες Droid Computer.

Ηλεκτρονική Ψηφιακή Υπογραφή

Το USB Token GEMALTO SEC-00830 (Bundle) αποτελείται από τα :

GEMALTO SEC-00830 Bundle που αποτελείται από:

  • gemalto IDPrime MD 840 SIM pre-cut card IDClassic 340
  • gemalto IDBridge K30 USB token
  • gemalto SafeNet Authentication Client (SAC)
Digital SME