ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΤΙΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

40,00  με φπα

Μεταφορά του υπολογιστή σας σε νέο κουτί, για καλύτερη ψύξη, design και κατανομή χώρου.

H τιμή προϋποθέτει τη μεταφορά του υπολογιστή στο κατάστημα από τον πελάτη.

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται το κόστος του υλικού.

Category: